CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Kryminalistyka

DNA

BADANIA DNA

Badanie DNA jest potężnym narzędziem zapewniającym niepodważalną wiarygodność kluczowych dowodów biologicznych. Nowoczesne metody badawcze pozwalają na weryfikację praktycznie wszystkich rodzajów materiałów biologicznych, a wyniki badań DNA pozwalają na wykrycie sprawcy, udowodnienie jego niewinności lub powiązanie go ze sprawą.

GRAFOLOGIA

Podpisane dokumenty stanowią podstawę zależności, relacji i wzajemnych zobowiązań między stronami. Ich wiarygodność pozwala mieć pewność, że dane i ustalenia zawarte w oficjalnych dokumentach są wiążące lub zostały sfałszowane (np. fałszywymi podpisami). Testy pisma odręcznego mogą również powiązać sprawcę z daną sprawą lub przestępstwem.

FONOSKOPIA

Ekspertyza fonoskopowa to szeroki zakres działań z zakresu weryfikacji autentyczności nagrań audio (dźwiękowych), a także identyfikacji głosów osób występujących w analizowanych nagraniach, naprawy i odczytywania zniekształconych i uszkodzonych nagrań oraz ich przenoszenia na transkrypcję. Badania fonoskopowe wykonywane są w specjalistycznym laboratorium, przez technika wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

ANALIZA CCTV

Analiza i badanie nagrań wideo z monitoringu (przemysłowego lub prywatnego) to usługa, której głównym celem jest weryfikacja ich oryginalności, identyfikacja zarejestrowanych miejsc, osób i zdarzeń, a także dokonanie wnikliwej oceny wcześniejszych ingerencji, takich jak montaż, dodawanie/wycinanie scen czy inne historyczne modyfikacje.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Wykonujemy kompleksowe badania fizykochemiczne w celu identyfikacji konkretnych substancji. W wyniku przeprowadzonych analiz jesteśmy w stanie bez wątpliwości stwierdzić z jaką substancją mamy do czynienia. Jeżeli substancja została uzyskana w sposób, który ją skaził, dysponujemy sprzętem, narzędziami i wiedzą, które pozwalają nam wyizolować jej części składowe w mieszaninie.

WARIOGRAF

Celem przeprowadzenia badań i testów z wykorzystaniem wariografu jest ustalenie, czy osoba badana kłamie lub potwierdzenie, że mówi prawdę. Ekspertyzy sporządzane na podstawie wyników testów z wykorzystaniem wariografu mogą być wykorzystywane w sprawach sądowych i - potwierdzone opinią biegłego - są dopuszczane jako dowód.

BALISTYKA

Celem przeprowadzenia badań balistycznych jest ustalenie, czy pocisk z broni palnej odpowiada broni stanowiącej potencjalne narzędzie zbrodni, a także potwierdzenie kierunku oddanego strzału w stosunku do rany postrzałowej. Testy balistyczne są najczęściej wykorzystywane w procesach karnych o przestępstwa z użyciem broni palnej i - potwierdzone opinią biegłego - są dopuszczane jako dowód.

IT FORENSICS - ZABEZPIECZANIE DOWODÓW CYFROWYCH

Komputery służbowe to ogromna przestrzeń, w której znajdują się dane istotne dla funkcjonowania firmy. To przestrzeń obejmująca czynności wykonywane przez pracowników, pliki, dokumenty, e-maile, kontakty, a także umowy, projekty i dane klientów. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego firmy nasza agencja detektywistyczna profesjonalnie zabezpieczy komputery, nośniki oraz zawarte w nich dowody.

WYKRYWANIE ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA

Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie zaczęło działać inaczej niż wcześniej, być może padłeś ofiarą włamania, w wyniku którego Twoje dane mogą być zagrożone. Nasza agencja detektywistyczna realizuje wykrywanie złośliwego oprogramowania szpiegującego celem ujawnienia i usunięcia zagrożenia.

SPRAWDZANIE POMIESZCZEŃ

Jeśli podejrzewasz, że ktoś zainstalował w Twoim środowisku urządzenia inwigilujące, takie jak podsłuchy lub kamery szpiegowskie, skorzystaj z naszych usług sprawdzania pomieszczeń. Nasza agencja detektywistyczna wykryje i zneutralizuje wszelkie urządzenia szpiegowskie w wyznaczonym pomieszczeniu.

SPRAWDZANIE POJAZDÓW

Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł zainstalować w Twoim pojeździe urządzenia inwigilujące, takie jak podsłuchy lub lokalizatory GPS, skorzystaj z naszych usług sprawdzania pojazdów. Nasza agencja detektywistyczna wykryje i zneutralizuje wszelkie urządzenia szpiegowskie w wyznaczonym pojeździe.