CENTRALNE BIURO WYWIADU

MENU

en English

Kryminalistyka

DNA

BADANIA DNA

Badanie DNA jest potężnym narzędziem zapewniającym niepodważalną wiarygodność kluczowych dowodów biologicznych. Nowoczesne metody badawcze pozwalają na weryfikację praktycznie wszystkich rodzajów materiałów biologicznych, a wyniki badań DNA pozwalają na wykrycie sprawcy, udowodnienie jego niewinności lub powiązanie go ze sprawą.

GRAFOLOGIA

Podpisane dokumenty stanowią podstawę zależności, relacji i wzajemnych zobowiązań między stronami. Ich wiarygodność pozwala mieć pewność, że dane i ustalenia zawarte w oficjalnych dokumentach są wiążące lub zostały sfałszowane (np. fałszywymi podpisami). Testy pisma odręcznego mogą również powiązać sprawcę z daną sprawą lub przestępstwem.

FONOSKOPIA

Ekspertyza fonoskopowa to szeroki zakres działań z zakresu weryfikacji autentyczności nagrań audio (dźwiękowych), a także identyfikacji głosów osób występujących w analizowanych nagraniach, naprawy i odczytywania zniekształconych i uszkodzonych nagrań oraz ich przenoszenia na transkrypcję. Badania fonoskopowe wykonywane są w specjalistycznym laboratorium, przez technika wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

ANALIZA CCTV

Analiza i badanie nagrań wideo z monitoringu (przemysłowego lub prywatnego) to usługa, której głównym celem jest weryfikacja ich oryginalności, identyfikacja zarejestrowanych miejsc, osób i zdarzeń, a także dokonanie wnikliwej oceny wcześniejszych ingerencji, takich jak montaż, dodawanie/wycinanie scen czy inne historyczne modyfikacje.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Wykonujemy kompleksowe badania fizykochemiczne w celu identyfikacji konkretnych substancji. W wyniku przeprowadzonych analiz jesteśmy w stanie bez wątpliwości stwierdzić z jaką substancją mamy do czynienia. Jeżeli substancja została uzyskana w sposób, który ją skaził, dysponujemy sprzętem, narzędziami i wiedzą, które pozwalają nam wyizolować jej części składowe w mieszaninie.

WARIOGRAF

Celem przeprowadzenia badań i testów z wykorzystaniem wariografu jest ustalenie, czy osoba badana kłamie lub potwierdzenie, że mówi prawdę. Ekspertyzy sporządzane na podstawie wyników testów z wykorzystaniem wariografu mogą być wykorzystywane w sprawach sądowych i - potwierdzone opinią biegłego - są dopuszczane jako dowód.

BALISTYKA

Celem przeprowadzenia badań balistycznych jest ustalenie, czy pocisk z broni palnej odpowiada broni stanowiącej potencjalne narzędzie zbrodni, a także potwierdzenie kierunku oddanego strzału w stosunku do rany postrzałowej. Testy balistyczne są najczęściej wykorzystywane w procesach karnych o przestępstwa z użyciem broni palnej i - potwierdzone opinią biegłego - są dopuszczane jako dowód.

IT FORENSICS - ZABEZPIECZANIE DOWODÓW CYFROWYCH

Komputery służbowe to ogromna przestrzeń, w której znajdują się dane istotne dla funkcjonowania firmy. To przestrzeń obejmująca czynności wykonywane przez pracowników, pliki, dokumenty, e-maile, kontakty, a także umowy, projekty i dane klientów. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego firmy nasza agencja detektywistyczna profesjonalnie zabezpieczy komputery, nośniki oraz zawarte w nich dowody.

WYKRYWANIE ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA

Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie zaczęło działać inaczej niż wcześniej, być może padłeś ofiarą włamania, w wyniku którego Twoje dane mogą być zagrożone. Nasza agencja detektywistyczna realizuje wykrywanie oprogramowania szpiegującego, wirusów i złośliwego oprogramowania w celu ujawnienia zhakowanego urządzenia lub aplikacji i usunięcia zagrożenia.

SPRAWDZANIE POMIESZCZEŃ

Jeśli podejrzewasz, że ktoś zainstalował w Twoim środowisku urządzenia inwigilujące, takie jak podsłuchy lub kamery szpiegowskie, skorzystaj z naszych usług sprawdzania pomieszczeń. Nasza agencja detektywistyczna wykryje i zneutralizuje wszelkie urządzenia szpiegowskie w wyznaczonym pomieszczeniu.

SPRAWDZANIE POJAZDÓW

Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł zainstalować w Twoim pojeździe urządzenia inwigilujące, takie jak podsłuchy lub lokalizatory GPS, skorzystaj z naszych usług sprawdzania pojazdów. Nasza agencja detektywistyczna wykryje i zneutralizuje wszelkie urządzenia szpiegowskie w wyznaczonym pojeździe.