CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Usługi Kontr-Terrorystyczne

Usługi CT A

OPERACJE SPECJALNE

Dzięki naszym szerokim zasobom operacyjnym, wywiadowczym, analitycznym, dyplomatycznym i HUMINT, skutecznie prowadzimy operacje specjalne i zaawansowane operacje poszukiwawcze ukierunkowane na osoby objęte czerwonym alertem (RED NOTICE), żółtym alertem (YELLOW NOTICE) lub Europejskim Nakazem Aresztowania (EAW), a także na uciekinierów, którzy pozostają w ukryciu lub ucieczce na poziomie międzynarodowym, skazanych lub podejrzanych o uczestnictwo w przestępczości zorganizowanej lub gospodarczej (white-collar), handel ludźmi, przemoc wobec kobiet i dzieci, ekstremizm lub akty terrorystyczne.

Usługi CT B

USŁUGI KONTRTERRORYSTYCZNE

Zapewniając wielopoziomowy dostęp do naszych usług w przestrzeni wsparcia zwalczania przestępczości międzynarodowej, obsługujemy zarówno ofiary terroru kryminalnego lub zorganizowanej przestępczości gospodarczej, jak również misje dyplomatyczne obsługujące cudzoziemców potrzebujących krytycznej pomocy, międzynarodowe kancelarie i korporacje prawne w sprawach związanych z przestępczością międzynarodową oraz międzynarodowe organizacje kontrterrorystyczne, statutowo zwalczające terroryzm oraz przestępczość zorganizowaną.

Usługi CT B