CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Usługi

OSOBY
PRYWATNE

Sprawy Rozwodowe
Sprawy Cywilne
Obserwacja
Poszukiwanie Osób
Ustalenia Majątkowe
Windykacja
Wykrywanie Podsłuchów/GPS

PRZEDSIĘBIORCY
I FIRMY

Wywiad Gospodarczy
Nieuczciwa Konkurencja
Śledztwa Gospodarcze
Dochodzenia w sprawach oszustw
Wywiad Majątkowy
Weryfikacja Wiarygodności
Weryfikacja Przeszłości

OSOBY
PUBLICZNE

Sprawy Rozwodowe
Sprawy Cywilne
Dochodzenia w sprawach szantażu
Dochodzenia w sprawach o nękanie
Obserwacja
Kontrobserwacja
Ustalenia Majątkowe

MIĘDZYNARODOWE
KANCELARIE PRAWNE

Wsparcie w sprawach cywilnych
Wsparcie w sprawach karnych
Obsługa sporów korporacyjnych
Ustalenia Majątkowe
Pozyskiwanie Informacji
Pozyskiwanie Dowodów
Raporty White Label