CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Ustalenia Danych

JAK USTALIĆ BRAKUJĄCE DANE?

Ustalenia Danych

Ustalenia danych to usługa, której istotą jest zwykle uzyskanie brakujących danych wskazanej osoby lub podmiotu, na podstawie innych, posiadanych danych szczątkowych. Celem uzyskania takich informacji może być toczące się postępowanie sądowe, unikanie zobowiązań finansowych lub urzędowych, unikanie korespondencji, poszukiwanie zaginionych krewnych i inne okoliczności.

W trakcie operacji nasi detektywi ustalają dane osobowe, adresowe, dane zatrudnienia, dane finansowe i inne niezbędne dane. W ramach usługi możemy uzyskać wiele informacji o osobie w zainteresowaniu:

  • Imię, nazwisko, data urodzenia, dane identyfikacyjne (PESEL/Dowód Osobisty/Paszport/Prawo Jazdy) i inne dane osobowe.

  • Adresy: zameldowania, zamieszkania, pobytu czasowego lub faktycznego miejsca pobytu.

  • Zatrudnienie: obecne i przeszłe zatrudnienie na podstawie różnego rodzaju umów, działalność gospodarcza prowadzona obecnie i historycznie, udziały w spółkach i inne dane.

  • Zależności i związki: w postępowaniu spadkowym, w sytuacjach, w których ważne jest odnalezienie informacji o osobach bliskich lub w przypadku poszukiwania osoby zaginionej.

Zakres ustaleń jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb, celów i oczekiwań klienta, przy czym niektóre dane mogą wymagać posiadania uzasadnionego interesu. Efektem działań jest raport zawierający oczekiwane dane wyznaczonej osoby.

Jeśli szukasz kompleksowej pomocy, zapraszamy Cię do jak najszybszego kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i wyjaśnimy jak rozwiążemy Twój problem.

Zagwarantujemy Ci pełną dyskrecję i jako najbardziej doświadczeni detektywi w Polsce podejmiemy się nawet najtrudniejszych zadań, aby Ci pomóc.