CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Ustalenia Majątkowe

JAK ZNALEŹĆ UKRYWANY MAJĄTEK?

Ustalenia Majątkowe

Ustalenie majątkowe to usługa, której podstawowym celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o stanie majątkowym wskazanej osoby. Nie ma znaczenia, czy jest to firma, czy osoba prywatna. Ustalenie majątkowe pozwala uzyskać realny obraz sytuacji wskazanej osoby (w tym posiadane ruchomości i nieruchomości), co realnie wspiera skuteczność czynności windykacyjnych, komorniczych, sądowych lub innych czynności o charakterze egzekucyjnym.

Nasi detektywi dokonują dokładnej analizy, a następnie prowadzą szczegółowe śledztwo majątkowe, mające na celu ujawnienie poszukiwanego i/lub ukrywanego przez daną firmę majątku lub ujawnienie bezprawnych operacji majątkowych przedsiębiorstwa.

W ramach tej usługi ustalane są następujące informacje:

  • Dane osobowe.
  • Miejsce pobytu/siedziby.
  • Dane dotyczące posiadanych udziałów w firmach trzecich.
  • Posiadane aktywa i pasywa (bilans + sprawozdanie finansowe)
  • Posiadane przez firmę nieruchomości, sprzęt, maszyny, pojazdy itp.
  • Posiadane przez firmę wierzytelności, zobowiązania i zaległości płatnicze.

Nasi detektywi są również w stanie uzyskać informacje wskazujące na próby ukrycia majątku z wykorzystaniem osób trzecich („słupów”), gdzie zebrany materiał dowodowy może posłużyć do wniesienia „skargi pauliańskiej”.

Jeśli szukasz kompleksowej pomocy, zapraszamy Cię do jak najszybszego kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i wyjaśnimy jak rozwiążemy Twój problem.

Zagwarantujemy Ci pełną dyskrecję i jako najbardziej doświadczeni detektywi w Polsce podejmiemy się nawet najtrudniejszych zadań, aby Ci pomóc.