CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Weryfikacja tożsamości

JAK ZWERYFIKOWAĆ OSOBĘ?

Weryfikacja tożsamości

Kompleksowa wiedza o wskazanej osobie może mieć znaczenie na wielu płaszczyznach. Mogą to być kwestie związane z karierą, poprzez chęć nawiązania relacji (biznesowych i prywatnych), aż po planowanie inwestycji w projekt z nieznanymi osobami. Niski poziom zaufania lub podejrzenie, że ktoś posługuje się nieprawdziwymi danymi lub informacjami to również sytuacje, w których niezbędna jest pełna wiedza o czyjejś przeszłości.

Nasza agencja detektywistyczna w pierwszej kolejności bada potrzeby klienta i analizuje przyczyny weryfikacji wskazanej osoby w celu dostosowania narzędzi i metod działania do indywidualnych oczekiwań. Następnie realizowana jest operacja weryfikacji tożsamości, mająca na celu uzyskanie pogłębionych informacji we wskazanym zakresie.

W ramach weryfikacji tożsamości:

  • Ustalamy przebieg edukacji, uzyskane dyplomy i certyfikaty.
  • Weryfikujemy historię zatrudnienia wraz z rodzajem zawartych umów i pełnionymi funkcjami.
  • Ustalamy majątek, nieruchomości i ruchomości posiadane obecnie i w przeszłości.
  • Badamy przeszłość finansową – długi, zobowiązania, toczące się postępowania egzekucyjne.
  • Sprawdzamy przeszłość prawną (wyroki cywilne, karne i inne).
  • Ustalamy stan cywilny, ślady dawnych związków formalnych i nieformalnych.
  • Prowadzimy środowiskowe operacje wywiadowcze ukierunkowane na ustalenie historii nawyków finansowych, moralności i standardów życia, w tym śladów nałogów i innych okoliczności.

Zakres czynności weryfikacyjnych jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb i celów klienta. Nasze śledztwo kończy się szczegółowym, wyczerpującym raportem, który zawiera dossier weryfikowanej osoby oraz wszystkie informacje uzyskane na jej temat.

Jeśli szukasz kompleksowej pomocy, zapraszamy Cię do jak najszybszego kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i wyjaśnimy jak rozwiążemy Twój problem.

Zagwarantujemy Ci pełną dyskrecję i jako najbardziej doświadczeni detektywi w Polsce podejmiemy się nawet najtrudniejszych zadań, aby Ci pomóc.