CENTRALNE BIURO WYWIADÓW

MENU

Windykacja

JAK ODZYSKAĆ ​​PIENIĄDZE OD DŁUŻNIKA?

Windykacja

Z roku na rok rośnie odsetek niespłacanych przez ludzi należności. Zobowiązania dotyczą zarówno umów gospodarczych, cywilnoprawnych, jak i bankowych. Nierzetelność i niewypłacalność dłużników i kontrahentów może znacząco wpłynąć na stabilność i sytuację finansową wierzycieli. Ostatecznie, próba odzyskania pieniędzy na własną rękę zwykle kończy się jednak niepowodzeniem.

Nasza agencja detektywistyczna zajmuje się windykacją w każdym statusie. Zajmujemy się również skomplikowanymi sprawami, w których odzyskanie należności wydaje się trudne lub niemożliwe, a dłużnik uporczywie unika spłaty zadłużenia. Nasi windykatorzy prowadzą kompleksowe postępowanie, dostosowując metody, środki, formę i narzędzia do sytuacji oraz indywidualnych ustaleń z klientem.

Windykacja to wieloetapowy proces, który prowadzi do uregulowania długów i odzyskania pieniędzy. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, a także współpracujemy ze sprawdzonym zespołem prawnym, który przygotowuje dokumenty i reprezentuje naszych klientów w sądzie.

Zawsze przed podjęciem działań ofensywnych, dążymy w pierwszej kolejności do postępowania polubownego. W ramach polubownego dochodzenia Twoich praw nasi detektywi i windykatorzy składają dłużnikowi wizytę oraz przygotowują odpowiednie zawiadomienia i dokumenty, takie jak profesjonalne wezwania do zapłaty, w tym wezwania przedprocesowe. Następnie różnymi kanałami kontaktują się z dłużnikiem i monitorują spłatę zadłużenia.

Bardzo często okazuje się, że dłużnicy unikają spłacania swoich zobowiązań, dopóki nie skontaktują się z nimi osoby trzecie (komornicy). Następnie – zdając sobie sprawę, że od długów już nie uciekną – spłacają je polubownie.

Jeżeli jednak działania te okażą się nieskuteczne, nasz zespół prawników przygotowuje dokumenty, dostosowując je do planowanego trybu postępowania sądowego, składa pozew, reprezentuje klienta w sądzie oraz udostępnia mu komplet dokumentów, które mogą być wykorzystane w kolejnych etapy postępowania windykacyjnego.

Jeśli te czynności również okażą się bezskuteczne (bo np. mimo szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego dłużnik ukryje majątek, uniemożliwiając komornikowi podjęcie działań), nasz zespół prawników przygotowuje odpowiednie dokumenty na podstawie wyroku sądu i nakazu zapłaty wraz z klauzulą ​​wykonalności, a nasi detektywi inicjują terenowe działania windykacyjne o charakterze wielopoziomowym, w tym uniemożliwienie dłużnikowi prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (poprzez odcięcie mu możliwości generowania jakichkolwiek zarobków do czasu uregulowania należności) oraz przeprowadzają szereg działań wywiadowczych mających na celu ujawnienie faktycznego (ukrytego) majątku pozostającego w dyspozycji dłużnika (w tym ukrytych źródeł jego dochodów) do czasu skutecznej egzekucji.

Jeśli szukasz kompleksowej pomocy, zapraszamy Cię do jak najszybszego kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i wyjaśnimy jak rozwiążemy Twój problem.

Zagwarantujemy Ci pełną dyskrecję i jako najbardziej doświadczeni detektywi w Polsce podejmiemy się nawet najtrudniejszych zadań, aby Ci pomóc.